แนวคิดที่มาความสำคัญ

ปัจจุบันภาษาอังกฤษนับได้ว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากภาษาหนึ่งและเป็นภาษาหลักที่หลายประเทศใช้ในการติดต่อสื่อสาร สิ่งสำคัญพื้นฐานของภาษาอังกฤษนอกจากจะมีคำศัพท์ที่ต้องจดจำแล้ว ยังมีเรื่องของ Tense ซึ่งเป็นไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาอังกฤษ หากเราสามารถรู้และเข้าใจถึงโครงสร้างของ Tense ก็จะทำให้สะดวกในการพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดียิ่งขึ้น

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s