หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง)

รูปแบบของ Past Perfect Continuous Tense

 
Subject + had + been + V.-ing
 
 

 หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense

  1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นและดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีต โดยอาจใช้กับคำว่า since และ for เช่น
 
She had been shouting for help since she fell down the stairs.
(เธอได้ร้องขอความช่วยเหลือตั้งแต่เธอได้ตกบันไดลงมา)
 
 
  1. ใช้พูดถึงการกระทำที่ เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาในอดีต และได้สิ้นสุดลงแล้ว เช่น
 
I had been smoking for 5 months.
(ฉันเคยสูบบุหรี่มาเป็นเวลาห้าเดือน)
 
  1. Past Perfect Continuous Tense จะ เน้นถึงความต่อเนื่องของการกระทำ (Continuity of action) มากกว่า Past Perfect Tense
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s